Laboratoriyamız

Bizim fiziki-mexaniki laboratoriyamız qruntun və suyun (ASTM), (BS) və ГОСТ  standartlarına uyğun olaraq tədqiqatını yüksək professionallıqla həyata keçirir. Laboratoriyamız “Sınaq laboratoriya”sı  olduğunu təsdiq edən İSO 17025 standartına uyğun fəaliyyət göstərir.

Qrunt nümunələrinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri, qruntun və suyun kimyəvi analizi tikinti aparılacaq sahənin keyfiyyəti haqqında daha dəqiq informasiya verir. Laboratoriya sınaqlarının nəticəsindən asılı olaraq tikinti aparılacaq sahə haqqında bütün lazımi məlumatlar toplanılır. Biz müştərilərimizin tikinti layihələrini daha dayanıqlı, sabit və keyfiyyətli həll etməsi üçün doğru geoloji məlumatları veririk.

İşi Bizə Ötürün – Keyfiyyəti Görün