• +994 (12) 541 64 49

Topoqrafik geodeziya işləri

Topoqrafiya-geodeziya işləri tikinti və yaşayış sahələrində, su anbarları və mühəndis qurğuları, qəsəbə və şəhər məhəllələrində TS09 elektron taxeometrdən istifadə etməklə aparılır. Məlumatlar AutoCad – proqram paketindən emal və interpretasiya olunur.

Görülün hər hansı geoloji nöqtələr, o cümlədən tikintinin aparılması zamanı, baş planın işlənilməsi və layihənin icrası məqsədi ilə dəqiq topoplandan istifadə edilir.

Müəssisə tərəfindən aparılan topogeodeziya işləri əsasən aşağıdakı məqsədlərə xidmət  göstərir:

● Topoqrafik əsasın yaradılması

● Topoqrafik planalma

● Obyektlərin və xətti qurğuların nişanlanması və naturaya keçirilməsi

● Çöl yoxlamalarının aparılması