• +994 (12) 541 64 49

Category: XİDMƏTLƏRİMİZ

Topoqrafiya-geodeziya işləri tikinti və yaşayış sahələrində, su anbarları və mühəndis qurğuları, qəsəbə və şəhər məhəllələrində TS09 elektron taxeometrdən istifadə etməklə aparılır. Məlumatlar AutoCad – proqram paketindən emal və interpretasiya olunur.

Bu tədqiqatlar vasitəsilə yeraltı suların yayılma dərinliyinin, sulu layın qalınlığının və tərkibinin öyrənilməsi mümkündür. Tədqiqat zamanı pyezomertrlərdən sulu horizontlarda hidrogeoloji parametrlərin təyini üçün istifadə olunur. Pyezometrlərin tədqiqi filtrin yerləşdiyi nöqtədə

APAGEO kompaniyasının istehsalı olan Menard Pressiometri vasitəsilə 50 m dərinliyə qədər qaya və dispers süxurların deformasiya modulu təyin olunur. Pressiometr sınaqları aşağıdakı şəkildə yerinə yetirilir: hazır quyuya elastik divarları olan