• +994 (12) 541 64 49

Category: Kateqoriyasız

Geoloji  tədqiqat işləri kəşfiyyat quyularının qazılması ilə yerinə yetirilir. Quyuların qazılması KAMAЗ-43114 və ГAЗ-66 şassiləri üzərində quraşdırılmış УРБ-2A2 və УГБ-1ВС markalı qazma qurğularının vasitəsilə həyata keçirilir. Bu çöl işləri mühəndisi-geoloji

Geofiziki tədqiqatlar. Geofiziki tədqiqat işləri “SARA RS232 electronic instruments” seysmoloji aparatından istifadə edilməklə aparılmışdır. Məlumatlar əldə etmək üçün çəkiclə zərbə vurma yolu ilə profil boyu müxtəlif nöqtədən enerji mənbəyi kimi