• +994 (12) 541 64 49

Author: admin

Topoqrafiya-geodeziya işləri tikinti və yaşayış sahələrində, su anbarları və mühəndis qurğuları, qəsəbə və şəhər məhəllələrində TS09 elektron taxeometrdən istifadə etməklə aparılır. Məlumatlar AutoCad – proqram paketindən emal və interpretasiya olunur.

Geoloji  tədqiqat işləri kəşfiyyat quyularının qazılması ilə yerinə yetirilir. Quyuların qazılması KAMAЗ-43114 və ГAЗ-66 şassiləri üzərində quraşdırılmış УРБ-2A2 və УГБ-1ВС markalı qazma qurğularının vasitəsilə həyata keçirilir. Bu çöl işləri mühəndisi-geoloji

Bu tədqiqatlar vasitəsilə yeraltı suların yayılma dərinliyinin, sulu layın qalınlığının və tərkibinin öyrənilməsi mümkündür. Tədqiqat zamanı pyezomertrlərdən sulu horizontlarda hidrogeoloji parametrlərin təyini üçün istifadə olunur. Pyezometrlərin tədqiqi filtrin yerləşdiyi nöqtədə

APAGEO kompaniyasının istehsalı olan Menard Pressiometri vasitəsilə 50 m dərinliyə qədər qaya və dispers süxurların deformasiya modulu təyin olunur. Pressiometr sınaqları aşağıdakı şəkildə yerinə yetirilir: hazır quyuya elastik divarları olan

Geofiziki tədqiqatlar. Geofiziki tədqiqat işləri “SARA RS232 electronic instruments” seysmoloji aparatından istifadə edilməklə aparılmışdır. Məlumatlar əldə etmək üçün çəkiclə zərbə vurma yolu ilə profil boyu müxtəlif nöqtədən enerji mənbəyi kimi

EGİNEER-GEOLOG» MMC 03 fevral 2016-ci il tarixdən fəaliyyətə başlamışdır.  Fəaliyyətə başladığı dövrdən bəzi müştəriləri arasında fərq qoymadan kiçik səhimdar müəssisələrdən tutmuş, böyük dövlət qurumlarına qədər bütün müstərilərinə dəyər verməklə, müvəffəqiyyətlə